Hippo in New Zealand - Feb 2020

The wharenui Te Hono ki Hawaiki of the Rongomaraeroa, the marae of the Museum of New Zealand Te Papa Tongarewa